Frock
slovensky
deutsch
english

Contact

FROCK spol. s r.o.
Drieňová 40
82102 Bratislava
Slovak republic
IČO: 31321640
VAT: SK2020299875
Okresný súd Bratislava I., odd s.r.o., vložka Nr. 2618/B Account number: 2621002796/1100
Bank name: Tatra Banka a.s., Bratislava

GPS: N48.1613°, E17.1646°

Executives:
Eva Kňazovická, Anna Gajdošová,
Mária Henčová

Tel:  +421 2 4363 4222 (Office, Richard Gönczöl)
Tel:  +421 2 4363 4221
Mobile:  +421 907 753 798

e-mail: